Vyhľadávanie


Kontakt

BOHMA s.r.o.
bohma@centrum.sk

0918 473 363

Akcie - Zľavy

Zľavy na lešenie

 

 

Spoločnosť Bohma s.r.o. sa zaoberá tiež prenájmom lešenia a ponúka Vám možnosť získať na lešenie dodatočnú zľavu.

 

 

1. Zľava na základe odporúčania

 

a) Následná ralizácia

V prípade uskutočnenia realizácie, na základe Vášho odporúčania Vám vrátime 30% zo sumy účtovanej za prenájom lešenia. Zľavu je možné si nárokovať, len ak sa obe realizácie uskutočňujú po sebe, t.j. po ukončení prvej sa do 3 kalendárnych dní nastupuje na druhú.

 

b) Ak realizácie nenasledujú po sebe

Ak sa realizácia na základe Vášho odporúčania začne uskutočňovať najskôr po 4 a najneskôr po 60 kalendárnych dňoch od ukončenia realizácie u Vás, máte nárok na zľavu 15% zo sumy účtovanej za prenájom lešenia.

 

 

2. susedská zľava

V prípade uskutočnenia realizácie na susediacom, resp. blízkom objekte, vrátime obom "susedom" až 50% zo sumy účtovanej za prenájom lešenia.Zľavu je možné si nárokovať, len ak sa obe realizácie uskutočúujú následne po sebe, t.j. po ukončení prvej sa hneď nastupuje na druhú.

Pri tejto zľave samozrejme neúčtujeme pri prvej realizácii odvoz lešenia a pri nasledujúcej jeho dovoz.

 

 

Zľavy nemožno kombinovať a platia len pri kompletnej dodávke lešenia (doprava, montáž, demontáž a prenájom).